Integracja Sensoryczna Wrocław – BohaterJutra.pl

BohaterJutra.pl Integracja Sensoryczna (SI) Wrocław | Terapia Integracji Sensorycznej | Diagnoza Integracji Sensorycznej

Regulamin Gabinetu Integracji Sensorycznej

Regulamin obowiązuje od 1 lutego 2024
 1. Zasady Ogólne
  1. Zajęcia w Gabinie odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem.
  2. Dla zapewnienia efektywności terapii i płynnego przebiegu zajęć, prosimy o punktualne przybycie na zajęcia, oraz odbiór dziecka po ich zakończeniu.
 2. Bezpieczeństwo
  1. Wszelkie alergie lub potrzeby specjalne dziecka powinny być zgłaszane przed rozpoczęciem zajęć, aby dostosować terapię do indywidualnych potrzeb.
  2. Dzieci nie mogą przebywać w sali zajęć bez obecności terapeuty.
  3. Dzieci nie mogą opuszczać gabinetu bez wiedzy prowadzącego lub opiekuna.
  4. Przed zajęciami i po nich za dziecko odpowiada opiekun.
  5. Dziecko powinno posiadać ubrania odpowiednie do aktywności i ewentualnych zabrudzeń, które mogą być częścią terapii.
 3. Fotografie i Wizerunek
  1. Fotografowanie dzieci podczas zajęć (poza wymogami terapii) odbywa się wyłącznie za zgodą rodziców/opiekunów.
  2. Gabinet może wykorzystać fotografie dzieci jedynie do celów promocyjnych po uzyskaniu zgody od rodziców/opiekunów.
 4. Płatności i Zapisy
  1. Ilość miejsc na zajęcia jest ograniczona, a decyduje kolejność zgłoszeń.
  2. Zapisy na zajęcia są obowiązkowe i można je dokonać poprzez:
   • kontakt telefoniczny: 787 000 316,
   • e-mail: si@bohaterjutra.pl,
   • osobiście.
  3. Zajęcia można odwoływać:
   • telefonicznie lub wysyłając SMSa: 787 000 316,
   • e-mail: si@bohaterjutra.pl (z podaniem daty zajęć),
   • osobiście.
  4. W przypadku odwołania obecności dziecka na zajęciach mniej niż 24 godziny przed ich rozpoczęciem, opłata za zajęcia zostanie naliczona.
  5. Częste i powtarzająca się nieobecności dziecka na zajęciach mogą skutkować wykreśleniem z terapii ze względu na brak możliwości prowadzenia terapii
 5. Reklamacje
  1. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń lub reklamacji dotyczących terapii, lub zajęć, prosimy o kontakt z prowadzącym zajęcia lub opiekunem gabinetu.
  2. Ostateczne decyzje dotyczące terapii i zajęć podejmuje prowadzący zajęcia.
Masz pytanie ?